♦    Od 15 stycznia 2024 r. startujemy z zapisami do Mobilka! Serdecznie zapraszamy pracowników Mobilis wraz z rodzinami do naszego Ośrodka Wypoczynkowego! Sezon letni zaczynamy od 1 lipca 2024 r. Więcej na www.mobilekkierwik.pl 

Jesteś tutaj: ZFŚS Opieka medyczna

Opieka medyczna

Nowe Pakiety Medyczne POLMED! Pakiet Senior i Senior Plus dotyczy osób powyżej 60 roku życia ( rodzice , teściowie). Nie jest wymagane wspólne zamieszkanie. 

Deklaracja przystąpienia do programu opieki zdrowotnej do pobrania w zakładce DRUKI

PAKIET SENIOR

PAKIET SENIOR PLUS

CENNIK PAKIETÓW 


Opieką medyczną w ramach Pakietu Medycznego Polmed objęci są wszyscy Pracownicy Spółki zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

          

W ramach umowy pracownicy mają zapewniony dostęp do:

  1. 29 specjalistów ( szczegółowy opis na stronie nr 2),
  2. Kilkudziesięciu rodzajów badań laboratoryjnych i diagnostycznych miedzy innymi z zakresu: hematologii, analityki ogólnej, chemii klinicznej, diagnostyki miażdżycy, diagnostyki cukrzycy i niedokrwistości, badań serologicznych, markerów nowotworowych, immunologii, alergii, diagnostyki RTG i USG, mammografii, diagnostyki kardiologicznej, diagnostyki histopatologicznej, itp.
  3. Zabiegów medycznych z zakresu: chirurgii, laryngologii, okulistyki, ortopedii, dermatologii, ginekologii, itp.,
  4. Wielu usług pielęgniarskich,
  5. Wykonania raz na 24 miesiące ogólnego profilaktycznego przeglądu zdrowia,
  6. Corocznego szczepienia przeciwko grypie,
  7. Rabatów cenowych na usług medyczne nie objęte pakietem.

Zakres usług medycznych objętych Pakietem zapewnia wszechstronną opiekę medyczną dla Pracowników i ich rodzin co jest istotne wobec aktualnych zagrożeń epidemiologicznych a jednocześnie nie wymaga rezygnacji  z usług Lekarzy Rodzinnych w ramach powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Powyższe świadczenia są praktycznie bezpłatne gdyż faktyczny miesięczny koszt wynosi mniej niż 1zł.

W ramach Pakietu istnieje możliwość objęcia świadczeniem medycznym również członków rodzin Pracowników (za dodatkową opłatą) czyli: współmałżonków/partnerów życiowych, dzieci własne, dzieci współmałżonka/partnera życiowego, dzieci przysposobione i dzieci przyjęte na wychowania w ramach rodziny zastępczej - do ukończenia przez nie 26 lat.

Celem skorzystania z Pakietu konieczne jest wypełnienie i złożenie w Spółce DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA    wraz ze wskazaniem osób i ich danych , które będą objęte opieką ( małżonek, partner, dzieci) oraz pozostałych dokumentów związanych z obsługa Pakietu.