♦    Od 15 stycznia 2024 r. startujemy z zapisami do Mobilka! Serdecznie zapraszamy pracowników Mobilis wraz z rodzinami do naszego Ośrodka Wypoczynkowego! Sezon letni zaczynamy od 1 lipca 2024 r. Więcej na www.mobilekkierwik.pl 

Jesteś tutaj: PKZP

Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa

W ten właśnie sposób odpowiedziałaby zapewne  znaczna część młodych ludzi na pytanie: czy wiesz czym zajmuje się PKZP? I trudno się tej niewiedzy dziwić, bo Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe (PKZP) to raczej relikt przeszłości, najczęściej kojarzony z czasami PRL-u, co nie do końca jest prawdą, bo historia tej instytucji sięga odległych lat powojennych. Dziś najstarsza kasa zapomogowa w Polsce ma przeszło 60 lat i najczęściej mamy z nimi do czynienia w "starszych" zakładach pracy, co nie oznacza, że "młode" i prężnie działające firmy sektora prywatnego nie mogą z dobrodziejstwa PKZP korzystać.

Wracając jednak do pytania o działalność przedmiotową PKZP w najprostszych słowach należałoby odpowiedzieć, że główną ideą tworzenia kas było i jest udzielanie koleżeńskiej pomocy finansowej. Jak wszyscy wiemy pomoc koleżeńska to zwyczaj piękny i pożyteczny, ale jak dołożymy do tego przymiotnik określający jej charakter (finansowa), to okaże się, że takie wsparcie we współczesnym świecie dla wielu z nas to po prostu konieczność. Niekiedy pożyczka z pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej to jedyna możliwość uzyskania potrzebnych środków finansowych, nieobciążonych dodatkowymi kosztami w postaci prowizji czy odsetek.

Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków kasy są tylko i wyłącznie jej członkowie, którymi mogą zostać byli oraz obecni pracownicy zakładu. Co ważne przynależność do kasy zapomogowo – pożyczkowej nie wymaga jednocześnie przynależności do związków zawodowych. Konstrukcja prawna PKZP zakłada, że głównym rodzajem pozyskiwanych środków finansowych są składki (wkłady) członkowskie, a źródłem uzupełniającym mogą być dobrowolne wpłaty członków oraz darowizny ze strony osób i podmiotów zewnętrznych.

Działalności PKZP nie należy mylić z zasadami funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnym (ZFŚS), który tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego, obciążającego koszty działalności przedsiębiorstwa. Funkcjonowanie kasy zapomogowo pożyczkowej nie wymaga takiego działania od pracodawcy, aczkolwiek zgodnie z obowiązującymi przepisami jest on zobowiązany do udzielania wszelkiej pomocy o charakterze organizacyjno – prawnym oraz finansowo – księgowym. 
Jeszcze raz warto podkreślić, że celem kasy zapomogowo pożyczkowej funkcjonującej w Mobilis sp.  z o.o. jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek krótko i długoterminowych. Kasa nie czerpią zysku ze swej działalności. Wkłady członkowskie podlegają zwrotowi z chwilą ustania członkostwa w PKZP lub likwidacji kasy, a wszelkie dodatkowe dochody uzyskiwane w toku działalności kasy przeznaczane są na pokrycie ewentualnych strat z działalności pożyczkowej.

AKTY DOTYCZĄCE PODSTAW FUNKCJONOWANIA PKZP

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

źródło: www.pkzp.com.pl